Mikroregion
Rodný kraj Františka Kupky

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky sdružuje dvě sousední města a to Dobrušku a Opočno. Založen byl v roce 2007 na základě vzájemné dohody představitelů obou měst. Obě města se dohodla na spolupráci, která před vznikem svazku prakticky neexistovala a společné cíle nebyly řešeny. Mikroregion je svým počtem obyvatel jedním z největších v okrese. Počet obyvatel je přibližně 10 tisíc.
Účelem svazku je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí, a to zejména na dalším rozvoji, jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života. Rozhodujícími problémy, které svazek řeší jsou - snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí. Obě členské obce se dohodly, že uvedené cíle budou realizovány mimo jiné i prostřednictvím státních dotačních titulů a případných dotací Evropské unie.
Obě členské obce úzce spojuje osoba světoznámého malíře Františka Kupky, který se v Opočně narodil a svoji cestu za slávou zahájil v Dobrušce. Sídlo mikroregionu bylo zvoleno v č.p. 1, což je renesanční radnice v Dobrušce, kde zasedala Rada města a tehdejší starosta Archleb právě Františka Kupku podporoval na studiích.
Statutárním orgánem svazku je jeho šestičlenný výbor. Každé členské město má své tři zástupce, které deleguje Zastupitelstvo města. Výbor svazku volí svého předsedu a místopředsedu. Města Dobruška a Opočno na činnost svazku přispívají finančně.

Základní informace

Název: Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky
Sídlo: nám. F. L. Věka 1, Dobruška
IČ: 75123142

Obě města definovala své cíle, které by chtěla společně řešit. Prvním počinem, který byl a je stěžejní, bylo vybudování cyklostezky mezi nimi. Po letech různých úskalí, spočívajících zejména ve vlastnictví pozemků původně vedené trasy se podařilo nalézt schůdnější řešení. Mikroregion přispěl nemalou finanční částkou na zpracování dvou částí studie- části Dobrušské a Opočenské. Realizace projektu pak byla již na obou městech samostatně. Cyklostezku se podařilo otevřít po deseti letech mravenčí práce všech zúčastněných v roce 2017.
Mikroregion vydal v druhém roce své existence propagační skládačku, která obsahovala zajímavé turistické cíle vč. Informace o Františku Kupkovi. Na tuto akci obdržel dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Další dotace byla poskytnuta na částečnou úhradu manažera a účetní svazku, takže sdružené finanční prostředky mohly být využity na propagační předměty.
Byla vydána velká mapa regionu svým rozsahem a obsahem ojedinělá. Mapa sahá od lokality krajského města až po polské město Kłodzko. Aby se turista lépe orientoval, mapa obsahuje i dílčí mapy obou měst s turistickými cíli. Na tuto mapu navazuje i malá mapa tzv. trhací, kde na každé straně je podrobné schéma obou měst s ulicemi i čísly popisnými a zajímavostmi. Pro velký zájem mikroregion rozhodl o nákupu dalších bloků, do nichž byly doplněny aktuální změny. Dalším, pro turisty velmi žádaným propagačním materiálem, byly čokolády. S úspěchem se setkalo i řešení obalu této sladkosti a to, že turista si mohl vybrat z několika samolepek s turistickými cíli, které se na obal nalepily a s tím, že mohl zvolit příchuť hořkou nebo mléčnou. I zde mikroregion musel realizovat zakázku pro velký zájem realizovat znovu. V dalších letech obdržel svazek dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na mobiliář. Jednalo se o velké nůžkové stany a lavice se stoly, které obě města využívají při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí a to buď svých, nebo společných. I zde mohl svazek využít volných finančních prostředků, a proto rozhodl o nákupu plněných oplatků s různými příchutěmi. Zajímavý obal obsahuje nejen základní informace o svazku, ale i poutavé fotografie zajímavých míst obou měst. Všechny tyto výše jmenované produkty lze získat v informačních centech obou měst.
V roce 2017 svazek obdržel dvě dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, a to na částečnou úhradu účetní a manažera svazu a pak zejména na velkou nadregionální akci – oslavu 60. výročí úmrtí Františka Kupky.

František Kupka - osoba, která úzce spojuje členská města

Od samého vzniku mikroregionu obě obce úzce spolupracovaly na tom, aby se osoba celosvětově známého malíře dostala do povědomé nejen obyvatelům mikroregionu, ale i návštěvníkům z naší země i celého světa. Mikroregion se podílí na akcích obou měst a spolupracoval i Královéhradeckým krajem na velkém pořadu o Františku Kupkovi.
V roce 2017, kdy jsme si připomněli šedesáté výročí úmrtí malíře uspořádal mikroregion velkolepou třídenní akci s názvem Ženy v životě a díle Františka Kupky. V předvečer výročí v pátek 23. 6. proběhl v Opočně společenský večer, kterého se zúčastnili nejen představitelé obou měst, ale i starostové obcí regionu a osobnosti z podnikatelského prostředí. Pozvání přijali i zástupci Královéhradeckého kraje v čele s hejtmanem. Záštitu udělil i ministr kultury Daniel Herman a místropředseda vlády Pavel Bělobrádek. Hlavními hosty byli zástupci francouzských měst Puteaux, Beaugency a Toul, kde malíř žil a tvořil. Pestrý program složený z vystoupení amatérských i profesionálních umělců doplnil dokumentární film natočený s Františkem Kupkou na sklonku jeho života. V sobotu pokračoval program na Kupkově náměstí v Opočně odhalením busty malíře, jemuž předcházela mše v klášterním kostele. Následoval program v Dobrušce na náměstí divadelním představením Ďáblův most (děj se odehrával v Beaugancy). Současně probíhala na Šubertově náměstí galerie pod širým nebem (karikatury z pera Františka Kupky) a v bývalé kovárně byly vystaveny obrazy Josefa Kejvala a žáků ZUŠ. Stěžejní však byla výstava v renesanční radnici, kde mimo stávající galerie Kupkových prvotin mohli návštěvníci pouze jediný den shlédnout tři originály Cocorico, Milenci, Koupající se. Čestné místo v obřadní síni zaujala originální bronzová busta Eugenie Straubové – Kupkové a reprodukce Kupkova obrazu Pohled na Beaugency.
Výstava Ženy v životě a díle Františka Kupky v prostorách renesanční radnice na náměstí F. L. Věka byla dobrušským vrcholem cyklu Česko-francouzské dny, který připravil mikroregion Rodný kraj Františka Kupky, města Opočno, Dobruška a Jaroměř společně se spolkem Abakus.
V dalších letech se mikroregion podílel na mnoha akcích, například Festival Františka Kupky v Opočně, Otevření muzea Fr. Kupky v Dobrušce a dalších.