Obsah

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky sdružuje dvě sousední města a to Dobrušku a Opočno. Založen byl v roce 2007 na základě vzájemné dohody představitelů obou měst. Obě města se dohodla na spolupráci, která před vznikem svazku prakticky neexistovala a společné cíle nebyly řešeny. Mikroregion je svým počtem obyvatel jedním z největších v okrese. Počet obyvatel je přibližně 10 tisíc.
Účelem svazku je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí, a to zejména na dalším rozvoji, jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života. Rozhodujícími problémy, které svazek řeší jsou -  snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí. Obě členské obce se dohodly, že uvedené cíle budou realizovány mimo jiné i prostřednictvím státních dotačních titulů a případných dotací Evropské unie.
Obě členské obce úzce spojuje osoba světoznámého malíře Františka Kupky, který se v Opočně narodil a svoji cestu za slávou zahájil v Dobrušce. Sídlo mikroregionu bylo zvoleno v č.p. 1, což je renesanční radnice v Dobrušce, kde zasedala Rada města a tehdejší starosta Archleb právě Františka Kupku podporoval na studiích.
Statutárním orgánem svazku je jeho šestičlenný výbor. Každé členské město má své tři zástupce, které deleguje Zastupitelstvo města. Výbor svazku volí svého předsedu a místopředsedu. Města Dobruška a Opočno na činnost svazku přispívají finančně.