Dobruška

    Dobruška leží v malebné krajině v podhůří Orlických hor. Město je bránou,  která otevírá cestu do turisticky nejzajímavějších a nejvyhledávanějších  orlickohorských středisek - Deštného a Olešnice.

    První písemný dokument, dokládající existenci Dobrušky, je datován rokem 1320. Dlouhá a bohatá historie města zanechala své stopy v podobě četných památek, soustředěných zejména v historickém jádru. Nejvýraznější z nich je nepochybně renesanční radnice se 45 m vysokou věží. Expozice městského muzea v radnici seznámí návštěvníka stručně s dějinami města a s jeho hrdelním právem a výstup na ochoz věže bude odměněn překrásným výhledem na panoráma Orlických hor. Věž radnice je přístupná od června do září denně kromě pondělí. V reprezentačních prostorách radnice jsou prvotiny světově proslulého malíře Františka Kupky.

    Jen několik desítek metrů od radnice, za náměstím, je rodný domek Františka Vladislava Heka (Jiráskova F. L. Věka), v němž je zpřístupněna stálá expozice života této významné osobnosti období národního obrození. Domek je možné navštívit v dubnu a říjnu o sobotách a nedělích, od května do září denně kromě pondělí. Mimo sezónu na předchozí objednání v muzeu.

    Třetí stálá muzejní expozice je v bývalém rabínském domě (čp. 45 na Šubertově nám.) a je věnována historii dobrušské židovské obce. Její součástí je mikve - židovská rituální očistná lázeň ze 17. století. Jde o jedinou zpřístupněnou památku tohoto druhu v České republice. V tomto domě pořádá muzeum i pravidelné sezónní výstavy. Expozice "Židé v dějinách Dobrušky", je otevřena v květnu, červnu a září v pracovní dny, v červenci a srpnu denně kromě pondělí.

    Z dalších památek stojí za shlédnutí renesanční hřbitovní kostelík sv. Ducha, barokní děkanský kostel sv. Václava, židovský hřbitov ze 17. století, či obnovená renesančně barokní tvář historického jádra města.

    Dobruška měla vždy výrazné kulturní zázemí. Narodila se zde, nebo žila, celá řada osobností českých kulturních dějin. Připomeňme si alespoň ředitele Národního divadla Františka Adolfa Šuberta, malíře světového jména Františka Kupku, nebo již zmiňovaného Fr. Vl. Heka, či nakladatele Jana Laichtera.

    Současná dobrušská kultura je zastoupena zejména Kulturním domem, 70 mm moderním kinem, městskou knihovnou a muzeem.

    Sportovně založený návštěvník města má možnost navštívit krytý bazén s celoročním provozem. Pro turisty je zde východiště řady zajímavých turistických tras do blízkého i vzdálenějšího okolí. V Dobrušce působí i řada sportovních oddílů, z nichž některé se mohou pochlubit i celostátními úspěchy.

    Po celou svou historii byla Dobruška tržním městem, které tvořilo přirozené spádové středisko pro podstatnou část Orlických hor a Podorlicka. Tuto funkci v plné míře zastává i dnes. Postupně se rozvíjející síť obchodů, služeb, pohostinských a ubytovacích zařízení spolu se zajímavou historií, památkami a kouzelnou okolní krajinou, vytvářejí předpoklady pro atraktivnost Dobrušky jako vyhledávaného místa cestovního ruchu.